April: De lente is aangebroken! Nu 10% korting (code TIC10)

Garantie

TIC Audio Europe  (hierna “TIC”) biedt 24 maanden garantie op onderdelen en arbeid voor al onze producten die rechtstreeks bij TIC of een van onze geautoriseerde retailers en wederverkopers zijn gekocht. Onze garantie is niet van toepassing op enig TIC-product, nieuw of gebruikt, gekocht via niet-geautoriseerde kanalen van derden. Als u vragen heeft over ons netwerk van geautoriseerde dealers, retailers en / of wederverkopers of om garantieservice te verkrijgen, neem dan hier contact met ons op.

TIC 24 maanden beperkte garantie

TIC Audio Europe garandeert aan de oorspronkelijke koper van het product dat in geval het product of een deel daarvan, onder normaal gebruik en omstandigheden, binnen 24 maanden na de datum van aankoop defect zou blijken te zijn, dergelijke defect(en) naar keuze van TIC zonder kosten voor onderdelen en arbeid worden gerepareerd of vervangen. In het geval dat het product niet kan worden gerepareerd of vervangen, behoudt het bedrijf zich het recht voor om het product te vervangen door een soortgelijk product van gelijke of hogere waarde. Om reparatie of vervanging binnen de voorwaarden van deze garantie te verkrijgen, moet het product samen met alle accessoires in de originele verpakking worden geleverd met bewijs van garantiedekking, gedateerde verkoopfactuur en details van defect.

Deze garantie is niet overdraagbaar en heeft geen betrekking op TIC producten die zijn gekocht of gebruikt buiten de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk. Deze garantie is niet van toepassing op de kosten van installatie, verwijdering of herinstallatie van het product/de producten. Deze garantie is niet van toepassing op enig TIC-product of -onderdeel dat, naar mening van TIC, heeft geleden of beschadigd is door modificatie, onjuiste installatie, verkeerd gebruik, verwaarlozing, blootstelling aan meststoffen, zure verbindingen, oplosmiddelen of nadelig beïnvloed door het gebruik van apparatuur van derden met ons product. Door het aanbrengen van externe verf vervalt de garantie voor het aangebrachte product.

De aansprakelijkheid van TIC onder deze garantie is beperkt tot de hierboven beschreven reparatie of vervanging en in geen geval zal de aansprakelijkheid van TIC de oorspronkelijke aankoopprijs overschrijden die door de oorspronkelijke koper voor het product is betaald.

Deze garantie vervangt alle andere expliciete garanties of aansprakelijkheden, alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel zijn beperkt tot de duur van deze garantie. Elke actie wegens inbreuk op de garantie hieronder, met inbegrip van impliciete garanties, moet binnen de periode van deze garantie worden ingediend. Het bedrijf is in geen geval aansprakelijk voor enige gevolgschade of incidentele schade. Geen enkele agent, vertegenwoordiger of persoon is bevoegd om voor TIC enige aansprakelijkheid te aanvaarden anders dan hierin vermeld in verband met de verkoop van het product.

Bijgewerkt 1/7/2020